มุมมองการลงทุน

LHFUND : LH Daily News_29 Sep 2020

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นรับแรงหนุนจากปัจจัยบวกทางการเมืองในประเทศที่ดูแล้วน่าจะคลี่คลายได้ รวมถึงการที่รัฐบาลระบุจะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติม

เพิ่มเติม

https://www.lhfund.co.th/upload/daily_new_th.pdf

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต