มุมมองการลงทุน

LHFUND : LH Daily News_28 Aug 2020

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน โดยจะเปลี่ยนแนวทางในการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานและเศรษฐกิจสหรัฐ

เพิ่มเติม https://www.lhfund.co.th/upload/daily_new_th.pdf